Regnskapsføring for bedrifter i Oslo og Akershus

Økonomisk rådgivning og regnskap

 

Regnskap for bedrift - Vi dekker hele økonomifunksjonen

Et av de aller viktigste styringsverktøyene i en bedrift er regnskapet. Dette inneholder viktig informasjon om bedriften tilstand og utvikling. Vi legger stor vekt på å presentere et gjennomarbeidet regnskap ovenfor kunden! Les mer

Rapportering

For at kunden skal kunne få mest mulig utbytte av et korrekt og nøyaktig regnskap, må rapportene være enkle å lese. Vi lager rapporter etter spesifikke ønsker fra kunden.

Lønn - Riktig lønn til rett tid

Vårt lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling. Systemet oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering. Tjenesten omfatter i tillegg til ordinære lønnstjenester bistand til lønnstatistikker ...

Økonomisk rådgivning - gir deg vekst, styring og resultater

SINUS økonomi og regnskap kan bistå deg med administrativ og økonimisk rådgivning tilpasset din bedrifts behov

Etablering av ny virksomhet

Har du planer om å starte ny virksomhet? SINUS økonomi og regnskap hjelper deg med etablering, registrering og veiledning om økonomi, lover og regler du må kjenne til.

Årsoppgjør/Selvangivelse

En av våre viktigste arbeidsområder er årsavslutningen. Årsregnskapet skal gi et mest mulig relevant og pålitelig bilde av bedriftens økonomiske utvikling og stilling innenfor de rammer som følger av gjeldende regnskapslovgivning.

Skanning (Elektronisk bilaghåndtering) - Vi tilbyr mer enn det

Skatteveiledning - Vi ser muligheter og finner løsninger

Nøkkelord: Regnskapsbyrå - regnskap - Økonomisk rådgivning - Oslo - Nordstrand - Ekeberg - Økonomisk rådgivning
Skriv ut