Webbasert regnskap - totalløsning - 24/7

 
Gjennom 24 SevenOffice - har du full tilgang og får dekket alle dine regnskapsbehov hele døgnet. Med ASP regnskap får du 24-timers tilgang til våre servere via Terminalserver (TS), hvor du får tilgang til et eksternt skrivebord tilsvarende det du har på din lokale PC, og du vil oppleve det helt som om du jobber lokalt. Vi tilrettelegger systemet slik at det dekker ethvert behov.

Webbasert regnskapsløsning (ASP)
med 24 SevenOffice gir deg mer oversiktlig økonomi, større fleksibilitet, stordriftsfordeler og lavere totalkostnad.

Dette gir dere:
* sikker drift med automatisk back up, antivirus, batteri-back up
* enkel tilgang til alle data via Internett
* oppdatert teknologi fra fagpersonalet vårt
* teknologi som kan gi deg konkurransefordeler
* 24 SevenOffice programvare og regnskapstjenester

Hva betyr ASP for deg?

Du fakturerer på vårt system, og vi unngår dobbeltarbeid. Med KID-avtale med deres bank, laster vi ned innbetalinger daglig. Du kan da automatisk følge med på hvilke kunder som har betalt. Du får tilgang til alle regnskapsrapporter som er løpende oppdatert.
Ved å benytte systemene på vår server, eliminerer du dobbeltarbeid som ofte skjer mellom kunde og regnskapsfører. Dette er i seg selv meget kostnadsbesparende, driften din blir mer oversiktlig, og àjourholdet løpende.

Ta kontakt med oss på 22 76 98 30 for en nærmere gjennomgang av dine behov.

ASP: Application Service Provider
Skriv ut