Lønnsystem

 

Huldt & Lillevik


Vi benytter Huldt & Lillevik som vårt lønnssystem som er Norges største og beste.
Målet vårt er å ivareta bedriftens viktigste funksjon og være oppdatert i henhold til alle regler innenfor lønnsystem.

De aller siste endringene fra myndighetene er til enhver tid oppdatert i løsningen.
Slik fungerer lønnsrutinene:

Du sender lønnsgrunnlaget for den enkelte ansatte til oss.
Vi dataregistrerer lønnsgrunnlagene og foretarutkjøring av lønnsslipper i konvolutter.

Lønn konteres automatisk i ditt regnskap og vi kjører utbetalingsliste, beregner skattetrekket, arbeidsgiveravgiften og kalkulerer feriepengene (inkl. 5. ferieuke).
I tillegg utarbeider vi alle lønns- og trekkoppgaver pr. 31.12, og andre rapporter og oppgjørslister etter behov.

Vårt mål er å gjøre din hverdag enklere! Kontakt oss her for mer informasjon
Skriv ut