Webbasert regnskap

Totalløsning 24/7

Gjennom 24 SevenOffice - har du full tilgang og får dekket alle dine regnskapsbehov hele døgnet. Med ASP regnskap får du 24-timers tilgang til våre servere via Terminalserver (TS), hvor du får tilgang til et eksternt skrivebord tilsvarende det du har på din lokale PC, og du vil oppleve det helt som om du jobber lokalt. Vi tilrettelegger systemet slik at det dekker ethvert behov.
Webbasert regnskapsløsning (ASP)
med 24 SevenOffice gir deg mer oversiktlig økonomi, større fleksibilitet, stordriftsfordeler og lavere totalkostnad.

Fordeler ved nettbasert regnskap

 

Hva betyr ASP for deg?

Du fakturerer på vårt system og vi unngår dobbeltarbeid. Med KID-avtale for din bank, laster vi ned innbetalinger daglig. Du kan da automatisk følge med på hvilke kunder som har betalt, og får tilgang til alle regnskapsrapporter som er løpende oppdatert.
Ved å benytte systemene på vår server eliminerer du dobbeltarbeid som ofte skjer mellom kunde og regnskapsfører. Dette er i seg selv meget kostnadsbesparende, driften din blir mer oversiktlig, og du holder deg à jour fortløpende.

Ta kontakt med oss på 22 76 98 30 for en nærmere gjennomgang av dine behov.

ASP: Application Service Provider

Gjennom 24 SevenOffice - har du full tilgang og får dekket alle dine regnskapsbehov hele døgnet. Med ASP regnskap får du 24-timers tilgang til våre servere via Terminalserver (TS), hvor du får tilgang til et eksternt skrivebord tilsvarende det du har på din lokale PC, og du vil oppleve det helt som om du jobber lokalt. Vi tilrettelegger systemet slik at det dekker ethvert behov.
Webbasert regnskapsløsning (ASP)
med 24 SevenOffice gir deg mer oversiktlig økonomi, større fleksibilitet, stordriftsfordeler og lavere totalkostnad.

Fordeler ved nettbasert regnskap

 

Hva betyr ASP for deg?

Du fakturerer på vårt system og vi unngår dobbeltarbeid. Med KID-avtale for din bank, laster vi ned innbetalinger daglig. Du kan da automatisk følge med på hvilke kunder som har betalt, og får tilgang til alle regnskapsrapporter som er løpende oppdatert.
Ved å benytte systemene på vår server eliminerer du dobbeltarbeid som ofte skjer mellom kunde og regnskapsfører. Dette er i seg selv meget kostnadsbesparende, driften din blir mer oversiktlig, og du holder deg à jour fortløpende.

Ta kontakt med oss på 22 76 98 30 for en nærmere gjennomgang av dine behov.

ASP: Application Service Provider