Økonomisystem og Arbeidsverktøy

24 SevenOffice - Huldt & Lillevik

 
Våre kunder representerer ulike bransjer og har ulike behov.

Vi har en rekke moderne og effektive arbeidsverktøy og velger sammen med den enkelte kunde de systemene som er best mulig tilpasset behovene og arbeidsoppgavene.

Vi kan tilby WEB-baserte regnskapsløsninger med elektronisk skanning av alle bilag og med oppkobling mot bank, samt tradisjonelle Windows-baserte regnskapssystemer med eller uten egen påloggingsmulighet osv.

Våre viktigste samarbeidspartnere og systemløsninger:

24 SevenOffice som hovedsystem, Tripletex og PowerOfficeGO
Huldt og Lillevik Lønnssystem 5
Innscanningsystem for innkomne fakturaer

Nøkkelord: Økonomisystem - 24 SevenOffice - Regnskapsbyrå - Huldt og Lillevik system 5

Skriv ut